پيوندها » سایت رسمی آیت الله سید علی حسینی میلانی مد ظله
عنوان: سایت رسمی آیت الله سید علی حسینی میلانی مد ظله
لينك: http://www.al-milani.com/farsi

در این پایگاه می توانید به متن تالیفات گرانبار آیت الله سید علی حسینی میلانی دسترسی یابید. معظم له یکى از اساتید به نام حوزه علمیه قم مى باشد که در مرحله درس خارج فقه و اصول و علم کلام مشغول به تدریس هستند.