عنوان:
تاریخ: جمعه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

حضرت علی علیه السلام به خاطر جو ناسالمی که توسط خلفای پیشین فراهم شده بود و در جامعه بسیاری از بدعت ها جای سنت ها را گرفته بود و بسیاری از حقایق اسلامی دستخوش تغییر شده بود به طوری که امام شافعی در کتاب ام از وهب بن کیسان نقل می کند :

کلّ سنن رسول اللّه قد غیّرت حتى الصلاه.

کتاب الام:1/208.

یعنی تمام سنت و شریعت پیامبر گرامی حتی نماز هم تغییر یافته است

امام مالک از جدش مالک نقل می کند که گفته:

ما أعرف شیئاً مما أدرکت الناس إلا النداء بالصلاه.

الموطّأ: 1/93 وشرحه: 1/122.

از مردم جز دعوت به نماز ، چیزی را نمی بینم .

حسن بصری از علما وفقهای بزرگ اهل سنت می گوید:

لو خرج علیکم أصحاب رسول اللّه ما عَرَفوا منکم إلاّ قبلکتم.

جامع بیان العلم: 2/244.

اگر صحابه پیامبر به میان شما بیاید از اسلام شما جزاین که به طرف قبله می ایستید چیز دیگری مشاهده نخواهد کرد.

از همین رو است طبق روایت بخاری در صحیح خود از عمران بن حصین صحابی پیامبرکه در بصره وقتی پشت سر علی بن ابی طالب علیه السلام نماز می خواند ، می گوید: نماز علی یاد آور نمازی است که با پیامبر گرامی گرامی به جای می آوردیم.

عن عمران بن حُصین قال : صلّى مع علی بالبصره فقال: ذَکَّرنا هذا الرجل صلاه کنّا نصلّیها مع رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم.

صحیح البخاری: (161 ح784) ، 1/200ط. دار الفکر ـ بیروت الاوفست عن طبعه دار الطباعه باستانبول. باب إتمام التکبیر فی الرکوع من کتاب الأذان.

ومشابه این روایت را از مطرف بن عبد اللّه نقل می کند که می گوید:

صلیت خلف علی بن أبی طالب أنا وعمران بن حصین فکان إذا سجد کبر وإذا رفع رأسه کبر وإذا نهض من الرکعتین کبر فلما قضى الصلوات أخذ بیدی عمران بن حصین فقال : لقد ذکّرنی هذا صلاه محمد صلى اللّه علیه وسلم أو قال : لقد صلّى بنا صلواه محمد صلى اللّه علیه وسلم.

صحیح البخاری: (162 ح 786) ، 1/191 ، باب إتمام التکبیر فی السجود.