شبهات وهابیت در یک نگاه » آیا حدیث: «نَهى‏ رَسُول اللّه ( ص ) أن یجصّص القبر وأن یعقد علیه وأن یبنى علیه» صحیح مسلم ، ج‏3 ، ص‏63. صریح در منع از ساختن بر قبور نیست؟
عنوان: آیا حدیث: «نَهى‏ رَسُول اللّه ( ص ) أن یجصّص القبر وأن یعقد علیه وأن یبنى علیه» صحیح مسلم ، ج‏3 ، ص‏63. صریح در منع از ساختن بر قبور نیست؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

اولاً - این روایت با سیره قطعیه مسلمین منافات دارد؛ چنانکه در پاسخ پرسش پیش روشن شد.
‏ ثانیاً - سند این روایات ، جاى بحث دارد؛ زیرا در سند آن ابوالزبیر - محمد بن مسلم آمدى - قرار گرفته و علماى رجال و حدیث اهل سنت چون احمد بن حنبل و ابن عیینه و شعبه و ابو حاتم ، او را ضعیف مى‏دانند تهذیب الکمال 26 : 407.
‏ و همچنین در سند آن حفص بن غیاث است و علماى رجال همچون یعقوب بن شیبه درباره او نظر منفى دارند تهذیب‏التهذیب 2 ، 360 - تاریخ بغداد 8 ، 199 - سیر اعلام النبلاء 9 ،31 .
‏ و باز در سند این روایات ، شخصى بنام ربیعه است که ازدى وابن أبى شیبه و ساجى در باره او تأمل دارند . تهذیب التهذیب 9 ، 143 ، میزان الاعتدال 3 ، 545 ، تهذیب‏الکمال 18 ، ص 483 . و بالاخره تمامى طرق و اسناد این روایات ، مورد اشکال است . به ص 182 «الوهابیه ، دعاوى وردود» مراجعه شود .