شبهات وهابیت در یک نگاه » احادیثى نقل شده که امیر مؤمنان ( ع ) نماز تراویح را مى‏خواند و یا بر آن ، امام جماعت تعیین مى‏کرد
عنوان: احادیثى نقل شده که امیر مؤمنان ( ع ) نماز تراویح را مى‏خواند و یا بر آن ، امام جماعت تعیین مى‏کرد
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

این نسبت از نظر شیعه مسلماً دروغ است و از نظر علماى اهل سنت نیز ثابت نیست؛ چنانکه در این‏باره بیهقى چهار یا پنج روایت نقل کرده و خودش سند همه را ضعیف مى‏داند و با تحقیق در روایات ، به یک روایت که سند آن صحیح باشد برخورد نکرده‏ایم.
‏ افزون بر این ، ثابت نشده است که خودِ عمربن خطاب نیز نماز تراویح را خوانده باشد ! و عبداللّه بن عمر نیز به شدت از آن نهى مى‏کرد . امیر المؤمنین ، على( ع ) نیز به هنگام خلافت در کوفه با این مظهر مخالفت کرد و معارض اقامه آن بود.
‏ «لَمَّا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ( ع ) بِالْکُوفَهِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً یَؤُمُّنَا فِی رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ لا وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَجْتَمِعُوا فِیهِ فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا یَقُولُونَ ابْکُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ . . .» سرائر ، ج‏3 ، ص‏639.
‏ « زمانى که امیر مؤمنان على ( ع ) در کوفه بودند مردم کوفه به خدمت حضرت آمده و امام جماعت براى نماز تراویح کردند ، حضرت جواب منفى داد و آنان را از اقامه نوافل شبهاى ماه رمضان به جماعت نهى کرد . چون شب هنگام فرا رسید به هم دیگر مى‏گفتند بر رمضان گریه کنید واى بر رمضان.