سوالات بی جواب » نظر عائشه در مورد عثمان چه بوده است؟
عنوان: نظر عائشه در مورد عثمان چه بوده است؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

شرح:

طبری در کتاب « تاریخ الطبری » معروف به « تاریخ الامم و الملوک » می نویسد:

« بعد از اینکه عثمان به قتل رسید، إبن اُمّ کلاب به عائشه گفت: تو بودی که پیوسته می گفتی: ...

بکُشید این نعثل را ( کفتار را ) که کافر شده است »![1]

و همچنین إبن اثیر در کتاب « الکامل فی التاریخ » به این مطلب اشاره می کند که:

« بعد از اینکه عثمان به قتل رسید، إبن اُمّ کلاب به عائشه گفت: تو بودی که پیوسته می گفتی: بکُشید این نعثل را ( کفتار را ) که کافر شده است ».[2]

و همچنین ابن قتیبه دینوری در کتاب « الامامه و السیاسه » به این مطلب اشاره می کند که:

« بعد از اینکه عثمان به قتل رسید، شخصی به نام عبید بن أبی سلمه ( إبن اُمّ کلاب ) به عائشه گفت: تو بودی که پیوسته می گفتی: بکُشید این نعثل را ( کفتار را ) که فاجر شده است ».[3]

براستی کسانیکه نسبت به توهین به صحابه حساسیت نشان می دهند تا آنجا که توهین کننده را کافر می خوانند، راجع به این مطلب که اُم المومنین عائشه به عثمان ( خلیفه رسول خدا- صلی الله علیه و آله- ) توهین کرده و او را نَعثل ( کفتار ) خطاب کرده است و حتی حکم به کفر آن داده است ( بکُشید این نعثل را ( کفتار را ) که کافر شده است )، چه جوابی دارند؟

به هرحال یا اینکه اُم المومنین عائشه راست گفته و عثمان، نعثل و کافر بوده است و یا اینکه عائشه ... !!!
--------------------------------------------------------------------------------

[1] . تاریخ طبری (موسسه اعلمی للمطبوعات) باب سنه 36 قول عایشه:والله لاطلبن بدم عثمان وخروجها ج3ص477

نرم افزار المکتبه الشامله- تاریخ الطبری(الناشر : دار الکتب العلمیه - بیروت)- حوادث سنه ست و ثلاثین من الهجره - قول عائشه والله لأطلبن بدم عثمان و خروجها و طلحه و الزبیر- جزء3- ص12:

« أن عائشه رضی الله عنها لما انتهت إلى سرف راجعه فی طریقها إلى مکه لقیها عبد بن أم کلاب وهو عبد بن أبی سلمه ینسب إلى أمه فقالت له مهیم قال قتلوا عثمان رضی الله عنه فمکثوا ثمانیا قالت ثم صنعوا ماذا قال أخذها أهل المدینه بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خیر مجاز اجتمعوا على علی بن أبی طالب فقالت والله لیت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبک ردونی ردونی فانصرفت إل مکه وهی تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لأطلبن بدمه فقال لها ابن ام کلاب ولم فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ولقد کنت تقولین اقتلوا نعثلا فقد کفر ».

[2] . الکامل(دارصادر - 1399) باب سنه 36 ذکرابتدا امروقعه الجمل ج3 ص206

نرم افزار المکتبه الشامله- الکامل فی التاریخ(مصدر الکتاب : موقع الوراق)- سنه ست و ثلاثین- ذکر ابتداء وقعه الجمل- جزء2- ص28:

« فقال لها: ولم؟ والله إن أول أمال حرفه لأنت، ولقد کنت تقولین: اقتلوا نعثلاً فقد کفر ».

[3] . الامامه والسیاسه(موسسه الحلبی وشرکا) - خلاف عایشه علی علی - ج1ص51 :

نرم افزار المکتبه الشامله- الامامه و السیاسه- ابن قتیبه دینوری، تحقیق الزینی- جزء1- ص79 :

« فقال لها عبید: إن أول من طعن علیه وأطمع الناس فیه لانت، ولقد قلت: اقتلوا نعثلا فقد فجر، فقالت عائشه: قد والله قلت وقال الناس ».