جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » ادیان
سوال كننده: بهرام
متن سؤال: آیا افرادی که دین دیگری دارند به بهشت می روند
نمايش جواب