جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
سوال كننده:
تاریخ: دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
متن سؤال: آیا ائمه طاهرین(علیهم السلام) معجزه داشتند؟
پاسخ: پاسخ : در طبیعت، تمام کارها از سوى اسباب و علل صورت مى گیرد. انسان به عللِ برخى از کارها دست مى یابد و به علل برخى دیگر دست پیدا نمى کند. به کارهایى که انسان از شناخت علل و اسباب آنها ناتوان است ، امور خارق العاده مى گویند. عمل خارق العاده چهار قسم است :

1. معجزه; عملى است شگفت و خارق العاده که انبیا به منظور اثبات نبوت خویش، انجام مى دهند. در قرآن برخى معجزات پیامبران ذکر شده است; از جمله: معجزات حضرت عیسى(علیه السلام)، همچون: خلق پرنده از گِل ، شفاى کور مادرزاد، شفاى مرض پیسى و ...، [1] و معجزات حضرت موسى(علیه السلام)، همچون: تبدیل عصا به مارى بزرگ و تابندگى دست آن حضرت بعد از خارج شدن از گریبان. [2]

2. کرامت; عملى خارق العاده است که توسط بندگان خاص الهى صورت مى گیرد و تفاوت آن با معجزه در این است که معجزه به منظور اثبات ادعاى نبوت است; در قرآن مجید، به این قسم از اعمال شگفت آور نیز اشاره شده است; از جمله به: تولّد حضرت عیسى(علیه السلام) [3] جوشیدن چشمه هاى آب براى بنى اسرائیل،[4] حاضر شدن تخت بلقیس در کم تر از چشم برهم زدنى به قدرت آصف بن برخیا از مسافتى بسیار طولانى براى حضرت سلیمان.

3. اعانت یا معونت; از رهگذر دعا و به دست مؤمنان صورت مى گیرد.

4. اهانت; از غیر مؤمنان صادر مى شود و همراه با خوار و حقیر کردن مؤمنان است; مانند اعمال مسیلمه کذّاب براى اثبات ادعاى پیامبرى اش، که دست بر چشم سالم فردى کشید و باعث نابینایى او شد و آب دهان نامبارکش را در چاه انداخت، آن چاه به جاى فوران آب، خشک شد!

با توجه به آن که ائمه اطهار(علیهم السلام) از اولیاى خاص الهى اند، امکان صدور کرامت از آنان، از نظر عقلى بدون اشکال است. افزون بر آن چه گذشت، با مراجعه به روایات ، اخبار ، گزارش ها و منابع تاریخى و تفسیرى در مى یابیم که از آن بزرگواران خوارق عادات بسیارى سر زده است که در ذیل به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1. اخبار و پیشگویى امام على(علیه السلام) درباره کشته شدن خوارج، قبل از خروج و عبور از نهروان.

2. پیشگویى امام على(علیه السلام) درباره شهادت امام حسین(علیه السلام) با لب هاى تشنه.

3. پیشگویى امام حسین(علیه السلام) مبنى بر این که طغیان گران بنى امیه به رهبرى عمر بن سعد، براى کشتن او اجتماع مى کنند. [5]

4. بازگشت پیرزنى به نام حبابه والبیه از 113 سالگى به دوران جوانى، به دست تواناى امام سجاد(علیه السلام). [6]

5. تبدیل خاک به شمش طلا و نقره به اشاره امام حسن عسکرى(علیه السلام). [7]

6. میوه دهى درخت سدر به کرامت امام جواد(علیه السلام). [8]

نکته قابل توجه این که دایره معجزات و به تفسیر دقیق، کرامات ائمه اطهار(علیهم السلام) و اولیاى الهى بسیار وسیع تر از این است; به گونه اى که شامل آگاهى از باطن افراد، خبر دهى از آینده و رخدادهاى زمینى و آسمانى با اجازه و امداد الهى نیز مى شود. [9]

پاورقی

[1] ولایت در قرآن، آیت الله جوادى آملى، ص 312 (مرکز نشر فرهنگى رجا، چاپ اول، 1376).

[2] مدینه المعاجز، بحرانى، ج 2، ص 148 ـ 146، معجزه 459 (لجنه تحقیق، مؤسسه معارف اسلامى، چاپ اول، 1413 هـ ق).

[3] «واذکر فى الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیاً. فاتخذت من دونهم حجاباً فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشراً سویاً. قالت انى اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیاً. قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاماً زکیاً. قالت انى یکون لى غلام و لم یمسسنى بشر و لم اک بغیاً. قال کذلک قال ربک هو على هین و لنجعله آیه للناس و رحمه منا و کان امراً مقضیاً».

[4] سوره نمل، آیه 40 ـ 39 و آیه 16 ـ 21 سوره مریم.

[5] همان، ص 453.

[6] بحارالانوار، ج 46، ص 27، باب 3، روایت 13، باب معجزاته و معالى اموره. (دارالحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ سوم، 1403هـ).

[7] الخرائج و الجرائح راوندى، ج 1، ص 431 (تحقیق و نشر مؤسسه امام مهدى، قم 1409هـ).

[8] مرآه العقول، علامه مجلسى، ج 6، ص 108 ـ 107، تصحیح سید هاشم رسولى (دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1404هـ).

[9] سیدهاشم بحرانى، مدینه المعاجز