جهت ثبت سوال بر روی آیکون کلیک نمایید.
پرسش و پاسخ » عمر و ابوبکر
سوال كننده:
متن سؤال: آیا نخستین پیروان هر دینی، بهترین‌ افراد آن امت هستند؟
نمايش جواب
سوال كننده: محب الصحابه
متن سؤال: چرا شما شیعیان می گوید که حضرت عمر در روزهای اخر عمر پیامبر به ایشان توهین کرده و ...
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: آیا مردم با ابوبکر به اجبار بیعت کردند
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: برخورد حضرت علی علیه السلام با بدعت های خلفای گذشته چه بود
نمايش جواب
سوال كننده:
متن سؤال: شما شیعیان می گوید که حضرت عمر خلافت راغصب کرده است اگر این جور است پس چرا حضرت علی ...
نمايش جواب