اخبار » دبیرکل انجمن ثوابت الشیعه کویت: شهادت سوم در اذان مساجد کویت بیش از 60سال سابقه دارد.
عنوان: دبیرکل انجمن ثوابت الشیعه کویت: شهادت سوم در اذان مساجد کویت بیش از 60سال سابقه دارد.
گزارشگر:

تاریخ: جمعه 25 اردیبهشت 1391

دبیرکل انجمن \"ثوابت الشیعه\" کویت تاکید کرد: عبارت \"أشهد أن علیا ولی الله\"در اذان مساجد کویت 60 سال پیش و در روز نیمه شعبان ذکر گردید.
 


 


به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «فرج الخضری» با اشاره به سابقه اذان مساجد شیعه در کویت اظهار داشت: 60 سال پیش در مسجد \"الصحاف العامر\"، «میرزا علی حائری» از موذن این مسجد می‏خواهد که در اذان عبارت شهادت سوم را نیز بر زبان جاری کند اما پس از اینکه موذن این مسجد به دلیل ترس، از این کار خودداری می‏کند، خود میرزا اقدام به این کار کرده و نام خود را به عنوان اولین شخصی که در کویت از این عبارت در اذان استفاده کرد به ثبت رساند.این در حالی بود که تا آن زمان ذکر شهادت سوم در اذان مساجد شیعی کویت جایی نداشت و پس از این رخداد، استفاده از آن در اذان مساجد کویت رایج گردید.وی با تاکید بر اینکه اجماع علما بر استحباب این شهادت است، خاطرنشان کرد: در آن زمان نیز امیر کویت با اعلام حمایت از این اقدام از ایجاد تفرقه مذهبی جلوگیری کرد.این اظهارات الخضری در پی انتقاداتی که در کویت در رابطه با استفاده از ذکر \"أشهد أن علی ولی الله\" در اذان مساجد شیعه این کشور مطرح گردید، عنوان شده است.