معرفي كتاب » شخصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها)و دانشمندان عامه
عنوان: شخصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها)و دانشمندان عامه
مؤلف: موسسه آموزشی پژوهشی بیان معرفت
ناشر: موسسه آموزشی پژوهشی بیان معرفت
تاريخ انتشار: 0000-00-00
مبلغ: 16000


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

این کتاب به بررسی شخصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها) از دیدگاه اهل سنت پرداخته است