معرفي كتاب » نگاهی به حدیث سد الابواب
عنوان: نگاهی به حدیث سد الابواب
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر:
تاريخ انتشار: 1388-04-02
مبلغ: 0


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

پژوهشی پیرامون حدیث امر رسول خدا به بستن درهایی که به مسجد آن حضرت باز می شد.