معرفي كتاب » احادیث واژگونه
عنوان: احادیث واژگونه
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 1387-04-02
مبلغ: 13000


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

آن گاه که به کتاب هاى حدیثى و به باب هاى فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام و صحابه رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله در منابع اهل سنّت مراجعه مى کنیم، احادیثى را مى یابیم که با توجه به این که درباره اهل بیت علیهم السلام وارد شده; به طور دقیق با همان متن و یا نزدیک به آن در شأن برخى صحابه نیز وارد شده است. از این رو هنگامى که پژوهش گر به این روایات برخورد مى کند، این پرسش در ذهن او به وجود مى آید که آیا به راستى رسول خدا صلى اللّه علیه وآله این کلام را درباره هر دو گروه فرموده است و یا این که براى یکى از این دو گروه فرموده; ولى دست خیانتکارِ تحریف و جعل، به جعل و تحریف آن، پیرامون گروه دیگر پرداخته است. کتابى که پیش رو دارید با بررسى این متون دوگانه، به این پرسش پاسخ داده و براى نمونه به نقد و بررسى چند حدیث در این زمینه پرداخته است و پس از کاوش هاى علمى به این نتیجه رسیده که این احادیث در شأن و منزلت اهل بیت علیهم السلام وارد شده اند; ولى دست خیانت پیشان از روى غرض هاى سیاسى و هدف هاى دیگر این احادیث را به نفع صحابه برگردانده اند. البته پس از اثبات این مطلب مى توان آن را به احادیث دیگرى در فضایل و مناقب صحابه سرایت داد. ما در این بررسى فقط به روایات اهل سنّت پرداخته ایم و از کلام عالمان بزرگ اهل سنّت در حدیث بهره برده ایم. از خداوند متعال مى خواهیم ما را در رسیدن به حقایق کتاب و سنّت یارى فرماید. سید على حسینى میلانى