معرفي كتاب » نگاهى به حدیث منزلت (بررسى و نقد)
عنوان: نگاهى به حدیث منزلت (بررسى و نقد)
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 1387-04-02
مبلغ: 15000


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

از احادیث معروفى که در منابع شیعى و اهل تسنّن نقل شده حدیث منزلت است. در این حدیث پیامبر مکرم اسلام صلى اللّه علیه وآله به امیر مؤمنان على علیه السلام فرمود: أما ترضى أن تکون منّی بمنزله هارون من موسى؟ آیا راضى نیستى که براى من همانند هارون نسبت به موسى باشى؟ بنا بر نقل هاى دیگر، آن حضرت فرمود: أنت منّی بمنزله هارون من موسى. تو براى من همانند هارون نسبت به موسى هستى. در تعبیر دیگرى حضرتش فرمود: علی منّی بمنزله هارون من موسى; على براى من همانند هارون است به موسى. ویژگى ممتاز این حدیث از بسیارى احادیث دیگر این است که آن را بُخارى و مسلم در کنار سایر محدّثان نقل نموده اند. به اصطلاح اهل تسنن این حدیث، حدیثى است که بُخارى و مسلم هر دو بر نقل آن اتّفاق کرده اند. از طرف دیگر، همین حدیث از چند جهت بر امامت امیر مؤمنان على علیه السلام دلالت دارد. از این رو از جهات گوناگونى به این حدیث استدلال مى شود. به همین جهت علماى ما از دیرباز به این حدیث عنایت ویژه اى داشته اند; همان طور که دیگران نیز به نقل آن با سندهاى خود و هم چنین به پاسخ دادن از این حدیث از راه هاى گوناگون اهتمام ورزیده اند. ما در این نوشتار این حدیث شریف را از نظر سند و دلالت بررسى نموده و در اختیار پژوهشگران و فرهیختگان قرار مى دهیم.