معرفي كتاب » چگونگى نماز ابوبکر به جاى رسول خدا صلى اللّه علیه وآله (بررسى و نقد)
عنوان: چگونگى نماز ابوبکر به جاى رسول خدا صلى اللّه علیه وآله (بررسى و نقد)
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 1387-04-02
مبلغ: 15000


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

محدّثان اهل تسنّن روایتى را بدین مضمون نقل کرده اند: آن گاه که پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله در بستر بیمارى افتاد ـ که به سبب همان بیمارى وفات یافت ـ به ابوبکر دستور داد که به عنوان امام جماعت براى مسلمانان نماز بخواند. و شخص آن حضرت نیز به مسجد رفت و با مردم پشت سر ابوبکر نماز خواند... . این روایت را محدّثان اهل تسنّن با متون گوناگونى نقل کرده اند. نوشتارى که پیش رو دارید تحقیق و پژوهشى پیرامون این روایت است. در این راستا این روایت مورد بررسى و نقد قرار گرفته است; چرا که به دلایلى شایسته بحث و تحقیق است: 1 . وابسته به احوالات و سیره مبارک پیامبر اکرم صلى اللّه علیه وآله است; 2 . قائلین به خلافت ابوبکر پس از پیامبر، به این روایت تمسّک مى جویند; 3 . در احکام شرعى و مسائل اعتقادى از آن بهره مى گیرند; و مواردى دیگر از این قبیل. ما در این پژوهش، روایت را از مهم ترین جوانب آن مورد تحقیق و بررسى قرار داده و مطالبى که درباره آن گفته شده بررسى کردیم و در این راستا و در پرتو نورانى این پژوهش، به واقعیّت حال و حقیقت کلام رسیدیم. اکنون این پژوهش نو و ابتکارى را که پیش تر مورد بررسى و نقد قرار نگرفته است، به پژوهشگران و اندیشمندان تقدیم مى نماییم. امید آن که با دیده انصاف و به دور از هر گونه تعصّب و بى راهه رفتن به آن بنگرند. وما توفیقی إلاّ باللّه.