معرفي كتاب » نگاهى به حدیث ولایت
عنوان: نگاهى به حدیث ولایت
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 1387-04-02
مبلغ: 10000


تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت 1391

«حدیث ولایت» که از احادیث پذیرفته شده در نزد شیعه و سنّى به شمار مى رود، به یقین از رسول خدا صلى اللّه علیه وآله صادر شده است. این حدیث شریف به وجوه مختلفى بر امامت امیر مؤمنان على علیه السلام دلالت دارد: 1 . ثبوت ولایت و حقّ سرپرستى و اولویّت براى امیر مؤمنان على علیه السلام. 2 . دلالت حدیث بر عصمت امیر مؤمنان على علیه السلام. 3 . بغض امیر مؤمنان على علیه السلام موجب خروج مبغض از اسلام مى شود و براى ورود دوباره به جرگه مسلمانان بعد از دست کشیدن از بغض و انحرافش، باید تجدید اسلام نماید و از نو شهادتین را بگوید. با وجود هر کدام از این سه دلالت به طور جداگانه براى اثبات امامت امیر مؤمنان على علیه السلام مى توان استدلال کرد. این نوشتار، به پژوهش در مورد «حدیث ولایت»، بررسى دقیق و اثبات صدور قطعى آن مى پردازد.