معرفي كتاب » فدک در فراز و نشیب
عنوان: فدک در فراز و نشیب
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 1386-04-02
مبلغ: 15000


تاریخ: دوشنبه 25 اردیبهشت 1391

پژوهشی در مورد فدک در پاسخ به یک دانشور سنّی: - چندى پیش، از طریق اینترنت نامه اى از یک دانشور اهل سنّت را دریافت کردم که در ضمن آن نامه از این جانب درباره ماجراى فدک درخواست گفت و گو کرده بود. وى در بخشى از نامه خود چنین نوشته بود: ... به شرط آن که ماجراى فدک را تنها از منظرى که شایسته آن است بنگریم و آن را با معیار احساس و عاطفه ـ که شایستگى قضاوت بین دو مدعى را ندارد ـ نسنجیم، بلکه نگرشى اندیشمندانه بر آن داشته باشیم و با دیده انسانِ با انصافى که بر احساس خود گردن نمى نهد، آن را نظاره کنیم و نگاه خویش را سوى حق بداریم، و آن را بپذیریم، در نزد هر که باشد. البتّه بایستى این نگرش در پرتو منابع موثق و اخبار معتبر اهل سنّت باشد. وى در بخش دیگرى از نامه نوشته بود: بایسته است که در این گفت و گو بى طرف و آزاداندیش باشیم و حقایق را آن گونه که هست و با بى طرفى تمام بیان کنیم; مانند هر مشکل دیگرى که بین دو شخص به وجود مى آید و نگاهى بر اساس معیارهاى صحیح را مى طلبد، تا به واقعیت و حقیقت دست یازیده شود.