معرفي كتاب » خلافت ابو بکر در ترازوی نقد
عنوان: خلافت ابو بکر در ترازوی نقد
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 0000-00-00
مبلغ: 10000


تاریخ: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1391

با توجّه به سلسله پژوهش هایى که ارائه شد، برگزیده دلیل هاى امامت امیر مؤمنان على علیه السلام را از دیدگاه قرآن کریم، سنّت پیامبر اکرم صلى اللّه علیه وآله و عقل بیان کردیم. ما در تمام این موارد از روش دانشمندان علم کلامِ اهل سنّت خارج نشدیم و شرط هایى را که آن ها درباره امامت معتبر و لازم مى دانند، رعایت کردیم. اهل سنّت امامت را به اختیار و انتخاب مردم مى دانند و بر همین اساس براى امام خصوصیات و شرط هایى را لازم مى دانند تا به سبب دارا بودن آن ها براى امامت صلاحیّت پیدا کند. ما این نوشتار را طبق همان شروط معتبر و لازم و بر اساس گفتار بزرگان و علماى اهل سنّت تحقیق و بررسى کرده و امامت امیر مؤمنان على علیه السلام را ثابت نمودیم. اکنون براى تکمیل آن مطالب، در مورد دلایل اهل سنّت بر امامت ابوبکر بحث مى کنیم، زیرا آن سان که ما بر امامت امیر مؤمنان علیه السلام دلیل هاى متعدّدى داریم، اهل سنّت نیز به نظر خودشان براى امامت ابوبکر دلایلى دارند، لذا به بررسى آن ها مى پردازیم تا ارزش آن ها بر حسب معیارهاى علمى آشکار گردد. ما در این نوشتار نیز به آداب و روش بحث و مناظره ملتزم خواهیم بود و بدیهى است که اساس مناظره این گونه است که یا دلیل هاى ارائه شده بایستى مورد قبول هر دو طرف باشد، و یا دلیل هر گروه مورد قبول طرف مقابل باشد، تا به این وسیله بتواند با طرف مقابل مناظره نموده و او را به پذیرش وادارد. ما در این موضوع بر اساس کتاب ها و گفتار دانشمندان اهل سنّت به بحث و مناظره مى نشینم و به آداب بحث و مناظره، متانت در کلام و عدم تعصّب ملتزم هستیم تا روشن شود که دلایل ایشان در خلافت ابوبکر، طبق گفتار علماى آنان نیز تمام و کامل نیست. و اگر چنین باشد پس چگونه مى توانند ما را به پذیرش دلیل هایى وادار کنند که حتّى بزرگان خودشان آن ها را قبول نداشته و به آن استدلال نمى کنند؟! در این بحث بر مهم ترین و مشهورترین کتاب هاى علم عقاید اهل سنّت استناد مى کنیم که عبارتند از: کتاب مواقف در علم کلام، شرح مواقف و شرح مقاصد. این کتاب ها در قرن هشتم و نهم هجرى تألیف شده و در حوزه هاى علمیّه تدریس مى شده اند. اساتید فنّ از اهل سنّت شرح ها و حاشیه هاى زیادى بر این کتاب ها نوشته اند. اگر به کتاب کشف الظنون مراجعه کنید خواهید دید که صاحب کتاب درباره آن سه کتاب چه گفته است، و مى یابید که حاشیه ها و شرح هاى بسیارى بر این کتاب ها نوشته شده است. از طرفى این کتاب ها از لحاظ اعتبارى محوریت دارند و بقیّه کتاب ها بر اساس آن ها گرد آمده اند و همچنین مورد قبول همگان هستند و اهل سنّت به آن ها استناد و اعتماد مى کنند.