معرفي كتاب » خواستگاری ساختگی
عنوان: خواستگاری ساختگی
مؤلف: آیه الله سید علی میلانی
ناشر: مرکز حقایق اسلامی
تاريخ انتشار: 0000-00-00
مبلغ: 15000


تاریخ: دوشنبه 25 اردیبهشت 1391

خواستگاری علی (ع) از دختر ابوجهل بررسی و نقد داستان خواستگاری حضرت علی (علیه السلام) از دختر ابوجهل همگان با حدیث مشهور \"انّما فاطمه بضعهٌ منّی یؤذینی ما آذاها...\" آشنایند و آنرا دلیلى رسا بر عظمت حضرت صدیقه شهیده صلوات الله علیها می دانند؛ چندانکه ایشان \"پاره تن رسول خداست و آنچه او را بیازارد ـ در حقیقت ـ رسول خدا ـ صلّی الله علیه وآله ـ را آزرده...\". اما دستان تبهکارانِ خیانت و تحریف در حدیث نبوی صلی الله علیه وآله، به جنایتی هولناک دست زدند! و این حدیث شریف را ـ بر اساس کینه دیرینه ای که با حضرت امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) دارند ـ اینگونه با این دروغ آمیختند که: \"علی، می خواست از دختر ابو جهل خواستگاری کند؛ که این خبر به رسول خدا ـ صلی الله علیه ]وآله[ وسلم ـ رسید. ایشان ناراحت شد و فرمود: انّما فاطمه بضعهٌ منّی یؤذینی ما آذاها...\". به این ترتیب جریان، صدور چنین حدیثی به امیر المؤمنین علی (صلوات الله علیه) ربط پیدا کرد! آیت الله میلانی (دامت برکاته) با ملاحظه چنین تهمتی که ساحت پاک و معصومانه مولایش امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) را نشانه گرفته، با تألیف کتاب حاضر به بررسی این جریان و حدیث های ساختگی مربوط به آن پرداختند. ایشان با کنکاش در متون مختلف حدیث و یافتن قرائن کذب و جعل، ساختگی بودن جریان \"خواستگاری امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) از دختر ابوجهل\" را با برهان قوی و روشی نَوین اثبات کردند.