شبهات وهابیت در یک نگاه » حدیث : «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاّ إِلَى ثَلاثَهِ مَسَاجِدَ...» زیارت قبور و قصد زیارت را منع مى‏کند؟
عنوان: حدیث : «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاّ إِلَى ثَلاثَهِ مَسَاجِدَ...» زیارت قبور و قصد زیارت را منع مى‏کند؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

خیر ، به دلایلى که در ذیل مى‏آوریم:
‏ الف - احتمال مى‏رود که مستثنى منه در این حدیث ، مکان یا مسجد باشد ولى قسطلانى‏ ارشاد السارى ج 2 ، ص 332. ، تأکید دارد که مراد مسجد است . بنابراین ، هیچ دلالتى بر «حرمت قصد زیارت» مشاهد متبرکه ندارد.
‏ ب - این حدیث در مورد خودش نیز مورد عمل نیست؛ زیرا اگر مراد این است که: «جایز نیست قصد کردن به هیچ مسجدى جز سه مسجد...» با عمل پیامبر( ص ) که به‏طور قطع هر شنبه به مسجد قبا مى‏رفتند ، مخالف است.
‏ ج - بلال حبشى به یقین ، به قصد زیارت قبر پیامبر ( ص ) از شام به مدینه آمد و جریان او معروف است.
‏ د - علماى فریقین (شیعه وسنى) قصد کردن زیارت پیامبر ( ص ) را راحج دانسته و در برابر ابن تیمیه - یعنى همان کسى که شبهه حرمت زیارت را مطرح کرد - به شدت موضع گرفتند.
‏ * - قسطلانى مى‏گوید: «قول ابن تیمیّه حیث منع زیاره قبر النبی( ص ) وَهُوَ مِن أبشع المسائل المنقوله عنه» . ارشاد السارى ، ج 2 ، ص 329.
‏ «گفتار ابن تیمیه در منع زیارت قبر رسول اللّه ( ص ) از بدترین مسائلى است که از او نقل شده است .»
‏ * - غزالى مى‏گوید: «کلّ من‏یتبرک بمشاهدته( ص ) فی‏حیاته ، یتبرک بزیارته بعد وفاته ویجوز شدّالرحال لهذا الغرض» . احیاء العلوم ، ج‏1 ، ص‏258 ؛ ذهبى در استدلال به این حدیث تأمل دارد. سیر اعلام النبلاء ، ج‏4 ، ص‏484.
‏ «هرکس پیامبر ( ص ) را در حال حیات مى‏دید و متبرک مى‏شد ، بعد از وفات ایشان نیز با زیارت حضرت از ایشان متبرک مى‏شود و شدّ رحال و قصد زیارت پیامبر ( ص ) نیز جایز است.»
‏ ه' احادیثى از طریق فریقین داریم که تأکید بر زیارت مطلق قبور دارد.
‏ عَنِ النَّبیّ( ص ) : «نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَهِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا» . صحیح مسلم ، ج‏3 ، ص‏65.
‏ جمهور اهل سنت ، از عبارت «فَزُورُوهَا» استفاده استحباب کرده‏اند ولى ابن حزم برداشت وجوب کرده است . التاج الجامع للاصول ، ج‏1 ، ص‏381.