شبهات وهابیت در یک نگاه » آیا علماى مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
عنوان: آیا علماى مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

آرى ، از احمد بن حنبل رییس مذهب حنابله ، و رملى شافعى و محب‏الدین طبرى و ابو الصیف یمانى - یکى از علماى بزرگ مکه و زرقانى مالکى و عزامى شافعى و دیگران نقل شده است ، که تفصیل آن به این شرح است:
‏ 1 - عبداللّه ، فرزند احمد بن حنبل مى‏گوید: از پدرم پرسیدم: مسّ منبر رسول‏اللّه و تبرّک با مس آن ، و بوسیدن و یا مس و متبرّک شدن به قبر شریف و یا بوسیدن آن به قصد ثواب ، چه حکمى دارد؟ پدرم گفت: هیچ اشکالى ندارد . الجامع فى العلل و معرفه الرجال ، ج‏2 ، ص‏32 ؛ وفاءالوفا ، ج‏4 ، ص‏1414.
‏ 2 - رملى شافعى مى‏گوید: تبرّک به قبر پیامبر ( ص ) و یا عالم و یا اولیا جایز است و بوسیدن و استلام آن ایرادى ندارد . کنز المطالب ، ص‏219.
‏ 3 - محب الدین طبرى شافعى گوید: بوسیدن قبر و دست گذاشتن روى آن جایز است و سیره و عمل علما و صالحان بر آن است . اسنى المطالب ، ج‏1 ، ص‏331.
‏ 4 - از نظر تاریخى ثابت شده است که مردم از خاک پاک قبر پیامبر( ص ) و حضرت حمزه بلکه از کلّ مدینه به عنوان تبرک بر مى داشتند و روایاتى هم وارد شده که تربت مدینه شفاى هر دردى است و امان از جذام و صداع.
‏ از جمله زرکشى مى‏گوید : تربت قبر حمزه از منع برداشتن خاک حرمین ، استثنا شده است؛ زیرا اتفاق همگان بر جواز نقل آن براى معالجه صداع است . وفاء الوفا ، ج‏1 ، ص‏69.
‏ ابو سلمه از پیامبر ( ص ) نقل مى‏کند : «غُبارُ الْمَدِینَهِ یُطْفِی الْجذام».
‏ ابن اثیر جزرى از پیامبر ( ص ) نقل کرده:
‏ «وَالَّذی نَفْسِی بِیَدِهِ إنَّ فی غُبارِها شِفاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ».
‏ «سوگند به کسى که جان من در دست اوست ، غبارِ خاک مدینه شفاى از هر دردى است .»
‏ سمهودى مى‏نویسد: روش صحابه و دیگران این بود که از خاک قبر پیامبر ( ص ) برمى‏داشتند وفاء الوفا ، ج‏1 ، ص‏544