شبهات وهابیت در یک نگاه » اولین بار چه کسى از زیارت قبر پیامبر ( ص ) جلوگیرى کرد ؟
عنوان: اولین بار چه کسى از زیارت قبر پیامبر ( ص ) جلوگیرى کرد ؟
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

اولین بار چه کسى از زیارت قبر پیامبر ( ص ) جلوگیرى کرد ؟
حاکم نیشابورى ( متوفاى 405 ه' ) از داود بن ابو صالح نقل مى‏کند : روزى مروان حَکَم دید که شخصى صورت خود را بر قبر پیامبر ( ص ) گذاشته است ، با شتاب سوى او آمد و گردن او را گرفته ، از جاى بلند کرد و گفت: مى‏دانى چه مى‏کنى ؟! منظور وى این بود که چرا به زیارت سنگ و کلوخ آمده اى ! زائر که ابو ایوب انصارى - از صحابه پیامبر ( ص ) - بود گفت: آرى خوب مى‏دانم که چه مى‏کنم ! من هرگزبه زیارت سنگ نیامده‏ام ، بلکه به‏زیارت پیامبر ( ص ) آمده‏ام.
‏ از رسول‏اللّه ( ص ) شنیدم که فرمود: «بر دین خدا گریه نکنید اگر متولّیانش اهل بودند ، و آنگاه که نااهلان برآن حکم راندند ،برایش بگریید .»
‏ جالب است که این حدیث را حاکم و ذهبى هر دو صحیح مى‏دانند!
‏ از این رخداد تاریخى به‏خوبى روشن مى‏شود که ریشه این تفکّر از بنى‏امیه و به خصوص مروان بن حکم؛ همان طرد شده رسول‏اللّه ( ص ) است . مستدرک حاکم ، ج‏4 ، ص 560