اسلام در گوشه و کنار جهان » مساجد بدون مناره
عنوان: مساجد بدون مناره
تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1391
شرح:

برگزاری نظرسنجی درباره ساخت مناره برای مساجد در سوئیس، نگرانی مسلمانان این کشور را درباره آینده مساجد و وضعیت مسلمانان سوئیس را افزایش داده است.

به گزارش فارس، مردم سوئیس هفته آینده برای رای دادن به ساخت مساجد بدون مناره در نظر سنجی شرکت خواهند کرد.


با وجودی که اکثر مردم این کشور با چنین موضوعی موافق نیستند، اما نگرانی مسلمانان سوئیس درباره آینده مساجد و مسلمانان رو به افزایش است.


بر اساس این گزارش نگرانی مسلمانان از این است که نخست مناره مساجد در سوئیس از بین بروند، سپس مساجد و پس از آن مسلمانان.


"اولین ویدمر " وزیر دادگستری سوئیس پیش از این اعلام کرده که چنین اقدامی ناقض قانون آزادی‌های مذهبی است و در صورتی که اجرا شود باعث مخدوش شدن چهره سوئیس در جهان خواهد شد.


وزیر دادگستری سوئیس با این حال این تصمیم دولت را مغایر با قوانین بین الملل ندانسته بود.


"نایگل رودلی " کارشناس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از دیگر افرادی بود که از تصمیم سوئیس در این زمینه به شدت انتقاد کرده بود.


کارشناسان حقوق بشر اعلام معتقدند که این تصمیم دولت سوئیس با قوانین آزادی انجام مراسم مذهبی و رفع تبعیض نژادی مغایر است و نه فقط مخالف قانون اساسی این کشور بلکه با قراردادهای سازمان ملل نیز در تضاد است.


مخالفان با ساخت مساجد بدون مناره ادعا می کنند که وجود مناره برای مساجد به ترویج و تبلیغ اسلام در این کشور منجر خواهد شد.


بزرگترین مسجد مسلمانان در سوئیس در ژنو، پایتخت این کشور قرار دارد که در سال 1978 شاخته شد.


قرار است دولت سوئیس درباره موضوع یاد شده در 29 نوامبر (8 آذر ماه) تصمیم گیری کند.