بانك صوت و تصوير
دسته بندي بر اساس موضوع
ردیف موضوعات تعداد
1 پاسخ به شبهات وهابیت 1
2 شبهات وهابیت 6
3 پاسخ به شبهات وهابیت - مدرسه آیه الله خویی (ره) 3


دسته بندي بر اساس استاد
ردیف اساتید تعداد
1 نجم الدین طبسی 1
2 دکتر حسینی قزوینی 9