مقالات » نقد وهابیت » آیاشفاعت پارتی بازی است؟!
نام مقاله: آیاشفاعت پارتی بازی است؟!
مؤلف: بیان معرفت
نوع: عمومي
تاریخ: شنبه 24 تیر 1397
دانلود مستقيم ()
• ویژگی های شفاعت
.
با توجّه به آن چه درباره شفاعت بیان شد، می توان به ویژگی های شفاعت پی برد. در ادامه به برخی از این ویژگی ها اشاره می شود.


1. ضابطه مندی شفاعت
شفاعت یک امر ضابطه مند است. هم شفاعت، هم شفیع و هم مشفوع له، تعاریف و شرایط مشخّص و معیّن دارند. شفیع بر اساس ضابطه شفاعت می کند پس شفاعت «دور زدن قانون» نیست بلکه خود عین قانون و تحت ضابطه است.


2. اعلان شرایط شفاعت
شرایط شفاعت به صورت علنی بیان شده است. این که چه کسی می تواند از شفاعت بهره مند باشد، امری نیست که از دید عموم مردم، مخفی نگاه داشته شده باشد یا به افراد خاصّی اطلاع داده شود.


3. امکان بهره مندی عمومی از شفاعت
برخورداری از شفاعت برای همه میسور و ممکن است. هر کسی که ظوابط و شرایط بهره مندی از شفاعت را در خود ایجاد کند، می تواند از آن برخوردار شود.


4. اکتسابی بودن شفاعت
شفاعت امری اکتسابی است. هرکسی اگر بخواهد از شفاعت بهره مند شود می تواند با فراهم کردن مقدّمات و شرایط آن، زمینه شفاعت را مهیّا ساخته خود را از آن بهره مند نماید.


5. وجود قابلیّت در شفیع
برای شفاعت کردن، شفیع باید ازقابلیّت لازم برخوردار بوده و شرایط واجدیّت شفاعت را داشته باشد. چنین نیست هر کسی بتواند شفاعت نماید.


6. وجود قابلیّت در مشفوعٌ له
شخصی که قرار است مورد شفاعت قرار گیرد باید واجد شرایط شفاعت باشد. این گونه نیست که هرکسی قابلیّت شفاعت شدن را داشته باشد.
به عنوان مثال: قرار نیست دانش جویی که نمره اش صفر شده (یعنی هیچ قابلیّتی ندارد)، با پارتی ب ازی نمره اش بیست شود. بلکه قرار است با ارفاق به او، نمره یازده و نیم اش به دوازده افزایش یابد تا از مشروطی نجات پیدا کند.
بدیهی است با این ارفاق، این دانشجو هم رتبه با دانشجویی که نمره بیست را کسب کرده است، قرار نمی گیرد.
7. رضایت خداوند به شفاعت
شفاعت گری شافعان بر طبق رضایت خدواند است. هرگز چنین نیست که شفیع بر خلاف رضایت خدا، عمل نماید.
8. عدم تضییع حقوق دیگران
در شفاعت، حق دیگری ضایع نمی شود. در واقع امتیازی که به مشفوعٌ له داده می شود حق دیگری نبوده تا ظلمی به او روا داشته شود بلکه امتیازی است از جانب خدا به مشفوعّ له بدون آن که از دیگری سلب گردد.
9. تلاش گری مشفوعٌ له
وعده الهی به شفاعت هم چون وعده به قبول توبه و مغفرت، امید آفرین است. اگر بنده گناه کار راهی برای بازگشت و نجات از عذاب بر سر راه خود نبیند، دچار یأس و نا امیدی شده از حرکت برای اصلاح خویش باز می ماند. حال آن که وعده شفاعت، این امید را در فرد گناه کار زنده نگه می دارد که: «می توانم با تلاش و کسب شرایط لازم برای شفاعت، از هلاکت نجات یابم.» همان گونه که وعده الهی به قبول توبه، روح امید را در انسان می پرورد و موجب تلاش و کوشش برای توبه و جبران کاستی های گذشته می شود، وعده به شفاعت روح امید را در قلب انسان زنده می کند و او را به تلاش وامی دارد.
10. حکمت شفاعت
با نکاتی که در مورد شفاعت بیان شد، ممکن است این پرسش مطرح شود که: «اگر شفیعان به دستور خدا و با اذن او شفاعت می کنند چرا او خود از بندگانش دست گیری نمی کند؟ چرا آنان را به شفاعت شفیعان ارجاع می دهد؟»
در پاسخ به این سؤال می گوییم: هدف از شفاعت تربیت مشفوعّ له است.
توضیح آن که: خداوند متعال با قرار دادن مقام شفاعت برای اولیای برگزیده خویش، مردم را به آنان علاقه مند کرده، دعوت می کند به آنان مراجعه نمایند. علاقه مندی مردم و مراجعه شان به اولیای الهی، زمینه تربیتشان را فراهم می سازد؛ چه این که آشنایی با آنان، موجب الگوپذیری شده، اقتدای عملی به آن اسوه های نیکو را به دنبال می آورد.


First Page (1)    1  2  3  4  5  6  7    Last Page (7)