مقالات » حبط اعمال
: حبط اعمال یعنی چه؟
: تبیان
: عمومي

حبط اعمال یعنی چه؟ مقدمه یکی از مسایلی که پیرامون رابطه ایمان و عمل صالح با سعادت اخروی، و متقابلاً، رابطه کفر و عصیان با شقاوت ابدی، مطرح میشود این است که: آیا ...