مقالات » حضرت علی (علیه السلام)
: امام علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله(2)
:
: عمومي

فصل دوم حضور خلیفه دوم خلافت ابوبکر بیش از دو سال بطول انجامید ، ولی در پایان حیات خود ، در حالی که شدیداً بیمار گشته بود ، عمر را که قدرت حاکم پشت پرده بود به عنوان ...
: امام علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله(1)
:
: عمومي

مقدمه روزگار در طول زندگی بس دراز خویش چند گوهر نایاب را به جامعه بشری معرفی می کند که در میان این چند تن انگشت شمار بی گمان ، علی بن ابی طالب همانند دریایی بی کران ، ...