مقالات » سلفیه
: شناختی متفاوت از سلفیه و سلفی
:
: عمومي

سلفیه در لغت و اصطلاح سلفی گری در معنای لغوی به معنی تقلید از گذشتگان، کهنه پرستی یا تقلید کورکورانه از مردگان است، اما سُلَفیه (Salafiyye: اصحاب السف الصالح) در معنای ...