مقالات » غدیر
: غدیریه
: رسول جعفریان
: عمومي

رسول جعفریان روز غدیر، عید بزرگی برای ما شیعیان است و همه اعمالی که به طور معمول برای یک روز عید توصیه می‌شود، در این روز نیز توصیه شده است. یکی از ارکان عید بودن یک ...