مقالات » معاویه
: لعن حضرت علی علیه السلام توسط معاویه
: ولی عصر
: عمومي

معاویه و ناسزاگویی به امیر المؤمنین علیه السلام یکی از ایرادهایی که همواره از طرف اهل سنت نسبت به شیعیان رواج داشته و دارد ، ایراد لعن به برخی از اصحاب پیامبر است ...