مقالات » لعن و سب » آیالعن مسلمان جایزاست؟!
نام مقاله: آیالعن مسلمان جایزاست؟!
مؤلف: بیان معاوف
نوع: عمومي
تاریخ: شنبه 24 مرداد 1397
دانلود مستقيم ()


3. سیره عملی صحابه

با مراجعه به سیره عملی و رفتاری صحابه، این حقیقت روشن می شود که آنان، بر یکدیگر لعن و سب فرستاده و از این عمل، اجتناب نمی کردند. کسانی که برای تمامی صحابه، قدر و منزلت ویژه قائل بوده و آنان را الگوی رفتاری خود برمی شمارند، چگونه ادّعا می کنند: «لعن مسلمان، جایز نیست»؟!


1) لعن عمار بر عثمان

ذهبی در موضوع جریان شهادت عمّار، می نویسد:


عن أبی الغادیه ، قال: سمعت عمارا یقع فی عثمان یشتمه . فتوعدته بالقتل ، فلما کان یوم صفین ، جعل عمار یحمل على الناس ، فقیل: «هذا عمار»فطعنته فی رکبته، فوقع فقتلته. فقیل: «قتل عمار.» وأخبر عمرو بن العاص، فقال: «سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: «إن قاتله وسالبه فی النار.»»


2) لعن عثمان بر عایشه و حفصه

عبدالرزّاق صنعانی در «باب الفتن» به نقل نزاع میان عثمان با عایشه و حفصه پرداخته می نویسد:


عن أبی کعب الحارثی وهو ذو الإداوه، قال: ... فدخلت فإذا عثمان جالس وحوله نفر سکوت ، لا یتکلمون کأن على رؤوسهم الطیر ، قال : فسلمت ، ثم جلست ، ولم أسأله عن شئ لما رأیت من حالهم ، قال : فبینا أنا کذلک إذ جاء نفر فقالوا : أبى أن یجئ.


قال : فغضب وقال: أبی أن یجئ؟ اذهبوا فجیئوا به ! فإن أبى فجروه جرا.


فمکثت قلیلا فجاءوا ، فجاء معهم رجل آدم ، طوال ، أصلع ، فی مقدم رأسه شعرات ، وفی قفائه شعرات ، فقلت : من هذا؟ قالوا: عمار بن یاسر.


فقال : أنت الذی یأتیک رسلنا فتأبى أن تأتینی؟


یقال : فکلمه بشئ لا أدری ما هو. قال : ثم خرج ... أقیمت الصلاه فتقدم عثمان فصلى ، فلما کبر قامت امرأه من حجرتها فقالت: أیها الناس! اسمعوا ، قال : ثم تکلمت ، فذکرت رسول الله صلى الله علیه وسلم ، وما بعثه الله به ، ثم قالت : ترکتم أمر الله وخالفتم رسوله - أو نحو هذا  ثم صمتت ، فتکلمت أخرى مثل ذلک ، فإذا هی عائشه وحفصه.


قال : فلما سلم عثمان أقبل على الناس ، فقال : إن هاتان الفتانتان فتنتا الناس فی صلاتهم ، وإلا تنتهیان أو لأسبنکما ما حل لی السباب ، وإنی لأصلکما لعالم.


قال : فقال له سعد بن أبی وقاص : أتقول هذا لحبائب رسول الله صلى الله علیه وسلم.


قال : وفیما أنت وما هاهنا؟


قال : ثم أقبل على سعد عامدا إلیه.


قال : وانسل سعد ، فخرج من المسجد ، فلقی علیا بباب المسجد ، فقال له علی : أین ترید؟


قال : أرید هذا الذی کذا وکذا - یعنی سعدا - فشتمه ، فقال له علی: أیها الرجل ! دع هذا عنک ، قال : فلم یزل بهما الکلام حتى غضب عثمان ، فقال : ألست المتخلف عن رسول الله صلى الله علیه وسلم یوم تبوک؟!


قال: فقال علی: ألست الفار عن رسولالله صلىاللهعلیهوسلم یوم أحد؟!


قال : ثم حجز الناس. قال : ثم خرجت من المدینه حتى أتیت الکوفه، فوجدتهم أیضا قد وقع بینهم شئ ، ونشبوا فی الفتنه ، وردوا سعید بن العاص ، ولم یدعوه یدخل إلیهم ، قال : فلما رأیت ذلک رجعت، حتى أتیت بلاد قومی.


 


4. آیا امیرالمؤمنین علیه السّلام مسلمان  نبود؟!

در حالی ادّعا می شود: «لعن مسلمان جایز نیست.» که تاریخ گواهی می دهد: «سب و لعن امیرالمؤمنین علیه السّلام بر منابر بلاد اسلامی، امری رایج و متداول بوده است.» پرسشی که مطرح می شود این است که: «آیا امیرالمؤمنین علیه السّلام، پسر عمو و داماد رسول خدا صلّی الله علیه وآله، مسلمان نبود؟! چرا معاویه او را لعن می کرد و دستور می داد: صحابه پیامبر او را لعنت کنند؟!» در مقاله شماره 3 به برخی اسناد این حقیقت تلخ، اشاره شده است.


در این جا لازم است این نکته را یادآور شویم که: بر اساس روایات نبوی، سب امیرالمؤمنین علیه السّلام سب رسول خدا صلّی الله علیه وآله می باشد. چنان چه محدّثان عامۀ روایت کرده اند:


عن عبد الله الجدلی قال دخلت على أم سلمه فقالت لی: «أیسب رسول الله صلى الله علیه وسلم فیکم؟!» قلت:«معاذ الله أو سبحان الله أو کلمه نحوها» قالت سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: «من سب علیا فقد سبنی»


عن أبی عبد الله الجدلی قال: حججت وانا غلام فمررت بالمدینه وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم فدخلوا على أم سلمه زوج النبی صلى الله علیه وآله فسمعتها تقول: «یا شبیب بن ربعیفأجابها رجل جلف جاف: «لبیک یا أمتاه» قالت: «یسب رسول الله صلى الله علیه وآله فی نادیکم؟» قال: «وأنّى ذلک؟!» قالت: «فعلی بن أبی طالب؟» قال: «انا لنقول أشیاء نرید عرض الدنیا قالت: «فإنّی سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله یقول: من سب علیا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب الله تعالى.»


از سوی دیگر، بنابه اجماع مسلمانان، «سابّ النبی» کافر است. چنان چه إبن حجر عسقلانی می گوید:


وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على من سب النبی صلى الله علیه وسلم صریحا وجب قتله. ونقل أبو بکر الفارسی أحد أئمه الشافعیه فی کتاب «الاجماع» أن من سب النبی صلى الله علیه وسلم مما هو قذف صریح،کَفَر باتفاق العلماء فلو تاب لم یسقط عنه القتل لان حد قذفه القتل وحد القذف لا یسقط بالتوبه.


وقرطبی می نویسد:


وقال ابن المنذر : «أجمع عامه أهل العلم على أن من سب النبی صلى الله علیه وسلم علیه القتل.» وممن قال ذلک مالک واللیث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعی. وقد حکی عن النعمان أنه قال: لا یقتل من سب النبی صلى الله علیه وسلم من أهل الذمه، على ما یأتی.


بر این اساس و با توجّه به اسناد قطعی تاریخ درباره سب معاویه و برخی اصحاب پیامبر بر امیرالمؤمنین علیه السّلام، حکم این افراد چیست؟؟


5. جواز خطا در لعن مسلمان

برفرض که لعن غیرمسلمان جایز نباشد؛ آیا جز این است که ـ بر اساس روایات عامۀ ـ رسول خدا به اشتباه! برخی مسلمانان را مورد لعن قرار می دادند و آن گاه که مورد سؤال قرار می گرفتند، به جنبه بشری خود استناد کرده و خویش را معذور می دانستند؟! جایی که لعن مسلمان از جانب پیامبر خدا ـ در عین این که نارواست ـ مجاز شمرده می شود، لعن مسلمان از جانب بشری عادی ـ که از مرتبه نبوّت برخوردار نیست ـ قطعاً جایز خواهد بود. به نقل یک روایت بسنده می کنیم و قضاوت را به عهده خواننده وا می گذاریم.


عن عائشه قالت: دخل على رسول الله صلى الله علیه وسلم رجلان فکلماه بشئ لا ادرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت: «یا رسول الله! من أصاب من الخیر شیئا ما اصابه هذان.»


قال: «وما ذاک؟»


قالت: قلت: «لعنتهما وسببتهما»


قال: «أوما علمت ما شارطت علیه ربى؟! قلت: اللهم إنما انا بشر فأی المسلمین لعنته أو سببته فاجعله له زکاه وأجرا.»


این دو نفر، که بر طبق روایت عامّه، مورد لعن پیامبر قرار گرفته اند، قطعاً مسلمان بوده و ظاهراً شایسته لعن نبوده اند. اگر مسلمان نبوده یا مستحق لعن بودند، عایشه تعجّب نمی کرد و پیامبراکرم صلّی الله علیه وآله عذر نمی آوردند 


First Page (1)    1  2  3  4    Last Page (4)